Kontakt

Kompleks Boisk Sportowych – ORLIK 2012

32-412 Wiśniowa 323

tel. 691-801-151

E-mail:

halawisniowa@op.pl

sport@gokis-wisniowa.pl